UVJETI GARANCIJE

Uvjeti jamstva i reklamacije

1. Jamstvo na zamjenu stakla je doživotno, te vrijedi za pojavljaivanje mjehurića na ekranu, odvajanje od okvira, prestanaka rada toucha. Jamstvo na zamjenu stakla se ne odnosi na oštećenja nastala mehaničkim djelovanjem (nagnječenje, pad, udarac).

2. PRT d.o.o. daje jamstvo od 6 mjeseci na ugradnju i zamjenu originalih dijelova od datuma izdavanja uređaja.

3. PRT d.o.o. daje jamstvo od 6 mjeseci na sve popravke matičnih ploča od datuma izdavanja uređaja.

4. PRT d.o.o. daje jamstvo od 6 mjeseci na softwareske popravke uz uvjet da uređaj nije softwareski modificiran od strane neovlaštenih osoba.

5. Ukoliko dijelovi ili izvršeni radovi ne rade ispravno PRT d.o.o. se obvezuje o svom vlastitom trošku popraviti ili zamijeniti neispravni dio u jamstvenom roku.

6. Ne odgovaramo za kvarove nastale utjecajem okoline kao što su hladnoća, vlaga, previsoka temperatura ili rad pod prevelikim naponom, udar groma, kvarovi nastali zbog neispravne električne instalacije, kvarove nastali elementarnim nepogodama.

7. Jamstvo prestaje uslijed mehaničkih oštećenja (nagnječenje, pad, udarac).

8. Za uređaje koji su vodootporni nakon popravka u našem servisu ne garantiramo da će zaržati vodootpornost.

9. Ne odgovaramo za podatke ostavljene u uređaju.

10. Jamstvo prestaje u slučaju softwareske nadogradnje ili otvaranjem i ugradnje dijelova od druge strane.

11. Bez predočenja radnog naloga uređaj ne isporučujemo, vlasnik radnog naloga je vlasnik uređaja.

12. Bez predočenja jamstvenog lista jamstvo ne priznajemo.

13. PRT d.o.o. ne daje garanciju na dijelove koje stranka donese u naš servis da ih mi ugradimo kao niti na izvršene radove u kojima su korištene donešene dijelove.

14. PRT d.o.o. nije ovlašten od strane ni jedne korporacije ili proizvođača za servis, te daje garanciju isključivo na svoje usluge, izvršene radove i dijelove.

15. Tvorničko jamstvo na predani uređaj prestaje važiti nakon popravka uređaja u našem servisu.

16. Za aparate koji nakon servisa duže od 60 dana nisu preuzeti ne odgovaramo. Stranka svojim potpisom radnog naloga je suglasna da ukoliko ne preuzme uređaj u roku od 60 dana od obavijesti da servis završen PRT d.o.o. ostvaruje pravo vlasništva nad uređajem kako bi nadoknadio materijalne troškove.

17. PRT d.o.o. svaki uređaj koji je popravljen u našem servisu obilježava markicama na određenim mjestima na uređaju kako bi se zaštitio od neovlaštenog otvaranja od strane drugih osoba. Markice ne smiju biti oštećene na bilo koji način jer u tom slučaju PRT d.o.o. smatra da je uređaj bio neovlašteno otvaran te ne priznaje jamstvo na dijelove i izvršene radove.

prt logo
× Pošaljite nam upit