UVJETI SPAŠAVANJA PODATAKA

 1. PRT d.o.o. (Servis) garantira uspješno spašavanje podataka ukoliko su memorija i procesor na uređaju ispravni.
 2. Iako postoji mogučnost da Servis podatke spasi i sa zaključanih uređaja, PRT d.o.o. ne garantira da može spastiti sve podatke sa svakog uređaja na kojem Klijent ne poznaje lozinku kojom je uređaj zaključan.

• DEPOZIT

 1. Nakon detaljne dijagnostike te dogovora sa Klijentom o cijeni za spašavanje podataka i njegovog odobrenja, Klijent se obvezuje uplatiti depozit u iznosu od 120 eura (EUR) Servisu prije početka procesa spašavanja podataka. Depozit služi kao jamstvo za pružene usluge i kao predujam za moguće troškove koji se mogu pojaviti tijekom postupka spašavanja podataka. 
 2. Depozit nije nužan za svaki slučaj spašavanja podataka. Klijent će biti obaviješten ukoliko je depozit potreban za svoj slučaj spašavanja podataka.
 3. Depozit će biti vraćen Klijentu u cijelosti u slučaju da Servis nije u mogućnosti izvršiti spašavanje podataka ili ako je Klijent odlučio povući svoj zahtjev prije početka procesa. 
 4. Servis zadržava pravo zadržati depozit u sljedećim situacijama:  
  a) Ako Servis uspije popraviti i upaliti uređaj Klijenta (za što će priložiti i dokaze), ali Klijent nije u mogućnosti pružiti točnu lozinku potrebnu za pristup podacima na uređaju. Klijent će biti obaviješten o mogućnosti i dodatnoj cijenu koju će trebati nadoplatiti ukoliko je moguće otključati uređaj bez gubitka podataka.
  b) Ako Servis kupi ispravnu matičnu ploču na koju će prebaciti memorijuprocesor, ali memorija s koje se trebaju spasiti podaci nije ispravna koju nije moguće testirati je prije prebacivanja na novu ploču. 

• POSTUPAK SPAŠAVANJA PODATAKA

 1. Klijent daje servisu PRT d.o.o. izričitu suglasnost za pristup, spašavanje i privremeno pohranjivanje podataka s uređaja koje je potrebno spasiti. 
  Servis će poduzeti sve razumne korake kako bi spasili podatke s uređaja Klijenta. Međutim, Servis ne daje nikakvu garanciju da će svi podaci biti spašeni u uvijetima ukoliko stranka ne zna točnu lozinku za pristup podacima ili ukoliko su memorija ili procesor na uređaju neispravni.

 2. Nakon uspješnog spašavanja podataka, Klijent će platiti dogovorenu naknadu umanjenu za depozit. 

 3. Servis će čuvati sve podatke koje Klijent dostavi tijekom postupka spašavanja podataka kao povjerljive i neće ih dijeliti s trećim stranama bez izričitog pisanog odobrenja Klijenta, osim u slučajevima kada to nalažu zakoni i propisi. 
prt logo
× Pošaljite nam upit